Трудово право и социално осигурително право

  • Съставяне на трудови договори, на договори за контрол и управление, на граждански договори за услуги;
  • Подготовка и провеждане на процедури по уволнение и налагане на дисциплинарни наказания;
  • Колективни трудови договори;
  • Вътрешни правилници;
  • Правни становища