Даниела ИВАНОВА-МАРИ

Адвокат, Управляващ съдружник

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 1999 г.
Инвестиционно и бизнес право - IDLO Рим, Италия, 2000 г.
Диплома по Бизнес Мениджмънт, Програма „Коперник“ и Институт по политически науки, Париж, Франция, 2003 г.
Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2002 г.     
Aдвокат в Парижка адвокатска колегия от  2005 г.
Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство на Република България от 2007 г.

Езици: български, френски, английски

Членство в асоциации:
Асоциация на френските адвокати, практикуващи в чужбина - AVEX

Области на компетентност: дружествено и търговско право; данъчно право; трудово и осигурително право;  вещно право; наследствено право във Франция и България (френско-български наследства); интелектуална собственост (национални, общностни и международни регистрации на марки и дизайни); право на „голямата дистрибуция“ – договори за франчайз; право на чуждестранните инвестиции; право и режим на чужденците; френско търговско право; съдебна защита и арбитраж

Даниела ИВАНОВА-МАРИ е адвокат в Парижка адвокатска колегия и Софийска адвокатска колегия. Тя е основател и управляващ съдружник в адвокатска кантора „Д. Иванова-Мари и съдружници“ - DIM AVOCATS.        
                       
След като получава българско юридическо образование и се вписва като адвокат в Софийска адвокатска колегия, получава през 2002 г. обучение по Инвестиционно и фирмено право в Междунродната ораганизация за развитие на правото – ИДЛО, Рим, Италия.

През 2003 г. Даниела ИВАНОВА-МАРИ получава френско образование в рамките на „Програма Коперник“ от Института по политически науки и Колеж на инженерите - Париж, Франция.

През 2005 г. Даниела ИВАНОВА-МАРИ се вписва като адвокат в  Парижка адвокатска колегия.

Продължавайки своето обучение, през 2007 г. става представител по интелектуална собственост към Българско патентно ведомство и ОХИМ, Аликанте.

Даниела ИВАНОВА-МАРИ е юридически съветник и  адвокат от 2000 г. на големи френски и чуждестранни дружества, които осъществяват дейност в различни области на икономиката и индустрията в България, на Балканите, във Франция и Европа.

 

На 20 април 2022 г. посланикът на Франция в България, Н. Пр. г-жа Флоранс Робин, удостои със званието кавалер на Националния орден за заслуги г-жа Даниела Иванова-Мари, адвокат в Софийската адвокатска колегия и в Парижката адвокатска колегия, за работата ѝ като френско-български адвокат и правен съветник на френски дружества и институции в България.