Кариери

Адвокатската кантора разширява екипа си и в зависимост от нашите нужди, винаги сме готови да приемем в нашия екип сътрудници и стажанти, които:

• са завършили или все още се обучават в български юридически факултет;
• владеят отлично френска юридическа терминология и ползват свободно френски език;
• са лоялни и могат да поемат отговорност.

Диплома по право от френски или чуждестранен университет ще се счита за сериозно предимство.

Изпратете Вашата автобиография със снимка и мотивационно писмо на френски език на следния имейл: daniela.marie@dimavocats.bg