Наследство във Франция и България (френско-български наследства)

  • Френско-български адвокат, специализиран в българското и френското наследствено право;
  • Правно съдействие относно откриването, управлението и уреждането на българо-френско и международно наследство, включително по завещание;
  • Уреждане на застраховките "Живот" във Франция и България в рамките на открито наследство; предоставяне на съвети на бенефициентите по застраховка "Живот" във Франция и България;
  • Предоставяне на съвети на наследници и заветници с българско, френско или друго гражданство;
  • Данъчни аспекти при френско-българско и международно наследяване;
  • Примерно изчисление на дължимия данък върху  наследството от българи във Франция и от французи в България;
  • Съдействие и получаване на Европейско удостоверение за наследство от компетентния районен съд в България;
  • Посредничество на френски и български език пред нотариуси във Франция и България