Право и защита на потребителите

  • Индивидуални и колективни искове във връзка с нарушени права на потребителите;
  • Оказване на съдействие при помирителни производства пред Комисията за защита на потребителите