Право на чуждестранните инвестиции

  • Помощ и съвети при избора на най-подходяща форма за осъществяване на бизнес в България;
  • Подготовка на документи за регистрация ;
  • Консултации в областта на търговското право, трудовото право, данъчното право, режим на чужденците, вещното право