Търговско право, търговски сделки, търговски договори

  • Изготвяне на всички видове търговски договори, консултации и преговори;
  • Договори за доставка;
  • Договори за търговски представител, агент и посредник;
  • Договори за особени залози и вписвания в Централния регистър на особените залози;
  • Търговски наеми