Право/режим на чужденците

  • Удостоверения и разрешения за продължително или постоянно пребиваване на лица, граждани на ЕС или лица, които не са граждани на ЕС;
  • Съдействие при издаването на входни визи D на чуждестранни управители и съдружници, които не са граждани на ЕС;
  • Съдействие и представителство пред органите на МВР;
  • Разрешителни за работа на чуждестранни лица, които не са граждани на ЕС;
  • Разрешения за продължително пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" на чуждестранни лица, които не са граждани на ЕС, в случай на висококвалифицирана заетост;
  • Данъчен и осигурителен режим на чужденците;
  • Съдействие за получаване на личен номер на чужденец