Конкурентно право

  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;
  • Правни консултации по дела, свързани със забранени споразумения и концентрации;
  • Правни консултации във връзка със злоупотреба с господстващо или монополно положение;
  • Правни консултации във връзка с нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, заблуждаваща и сравнителна реклама, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти