Командироване на български работници и служители в ЕС

През последните 5 години кантората се специализира в командироването на български работници и служители в Европейския съюз и по специално във Франция. Притежаваме богат теоретичен и практически опит в работата ни с инспекциите по труда и службите ДИРЕККТЕ, защита на правата и интересите на нашите клиенти, разрешаването на спорове и проблемни ситуации във връзка със спазването на задължителните минимални изисквания, налагани от българското, но най вече от френското законодателство, в частност от френския Кодекс на труда.

16.03 2016
повече »