Временна заетост в България

Във връзка със задължението за транспониране на европейската директива относно работа чрез агенции за временна заетост през месец януари 2012 г. българският парламент прие изменения в Кодекса на труда, предвиждащи за пръв път у нас временното наемане на работа на работници и служители с цел работната им сила да бъде предоставена на разположение на предприятие ползвател. Тези нови разпоредби влизат в сила със задна дата от 5 декември 2011 г.

24.01 2012
повече »