Работа от разстояние посредством използването на информационни технологии

С промените на Кодекса на труда от октомври месец 2011 г. се създаде възможност работодателят и работникът или служителят да договорят място на работа, различно от седалището/работните помещения на работодателя, когато работата може да бъде извършвана посредством използването на информационни технологии. Работното време, както и правата и задълженията на двете страни по договора са детайлно уредени в Кодекса на труда.