Нова декларация за управителите в ООД

Считано от 15.02.2011 г. при назначаването на нов управител в дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър следва да се представя нова декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ.