Надомна работа

С промените на Кодекса на труда от октомври месец 2011 г. се създаде възможност работодателят и работникът или служителят да договорят място на работа, различно от седалището/работните помещения на работодателя, а именно ДОМА на работника или служителя или в други помещения по избор на работника или служителя. Трудовият договор за надомна работа може да бъде сключен за изработка на продукция или предоставяне на услуга. Работното време, както и правата и задълженията на двете страни по договора са детайлно уредени в Кодекса на труда.