За кантората

Даниела Иванова-Мари, адвокат в Софийска адвокатска колегия и в Парижка адвокатска колегия, създава през 2004 година в София българо-френска адвокатска кантора с цел да подпомогне развитието на бизнес делата на клиенти в България и установяването на нови клиенти, в по-голямата им част с френски капитали и произход.

Кантората се управлява и представлява от Даниела Иванова-Мари в качеството й на управляващ съдружник.

Богдан БОГДАНОВ, вторият основен съдружник в кантората, владеещ отлично френски и английски език, се присъедини към екипа през 2008 г. и неговата работа, неговата експертиза и опитът му допринасят изключително много за развитието на кантората и нейната репутация сред клиентите.

Кантората предлага на дружества и частни институции юридическо обслужване в множество различни области.

Кантората поставя акцент върху личните и човешки взаимоотношения с клиентите и между адвокатите, необходими за изграждането на конструктивна атмосфера на работа, свързана с хармония и сплотеност. Това е и една от причините кантората да запази структурата си на малка кантора.

Освен във високия професионализъм, нашето предимство се крие и в липсата на езикови бариери, в познаването и прилагането на две законодателства и юридически практики и във възможността да осигурим връзка между бизнес делата  и юридическото обслужване на нашите клиенти във Франция и в България.

Това ни позволява да предусещаме въпросите на нашите френски и чуждестранни клиенти, да ги информираме за евентуалните бъдещи юридически трудности, които стоят пред тях, както и за специфичните за българското право юридически режими и правни институти.

Екипът на кантората е сформиран от съдружници, адвокати и млади динамични сътрудници, по голямата част от които притежават двойно образование по българско и чуждо/ френско право.

Членовете на кантората предоставят правни услуги в широк спектър от правни области като работят на български, френски и английски език.

Наше предимство е също така специализацията на съдружниците по Право на индустриална и интелектуална собтсвеност и регистрирането на български, международни и европейски марки, дизайни, модели и патенти.

Нашите хонорари са определени на часова ставка, пакет услуги по дело или консултация. С някои от нашите клиенти практикуваме годишно абонаментно обслужване.

Във всеки случай целта ни е да адаптираме всички средства към нуждите на нашите клиенти, за да предоставим качествено обслужване и да предложим най-точно заплащане на нашите услуги.

Нашата компетентност и бърза реакция целят да отговорят на нуждите и очакванията на нашите клиенти. Убедени сме, че нашите клиенти трябва да получат качествено и ефикасно правно обслужване в максимално кратки срокове.

Всички клиенти са еднакво важни за нас, независимо дали са големи  дружества, или физически лица.

Членство в асоциации:
Френско-българска търговска и индустриална камара – CCIFB
Бизнес клуб Белгия-България-Люксембург - BBL