Нашите клиенти

Адвокатската кантора e създадена с цел да подпомогне развитието на бизнес делата на нашите клиенти в България и установяването на нови клиенти, в по-голямата им част с френски капитали и произход.

Нашите клиенти са физически лица, малки и средни предприятия и дружества, групи във всички сфери и области на дейност, а именно: голяма специализирана дистрибуция на дребно, металургия, възобновяеми енергийни източници,  медия и комуникации, европейски и инфраструктурни проекти, търговия на едро и дребно, ресторантьорство, хлебарство и сладкарски изделия, инвестиции в недвижими имоти и търговски обекти, банкова и застрахователна област, авиокомпании, козметика и фармацевтика, дружества за обучение на персонал, дружества за предоставяне и намиране на персонал, и т.н.

Убедени сме, че нашите клиенти трябва да получат качествено правно обслужване в максимално кратки срокове. Всички клиенти са еднакво важни за нас, независимо дали са големи групи, или физически лица.

Философията на кантората и адвокатската етика не ни позволяват да публикуваме техните имена. Предпочитаме репутацията ни да се основава на правния продукт, който предоставяме.