Богдан БОГДАНОВ

Адвокат, Съдружник

Магистър по право, Нов български университет, София, България – 2012 г.;
Диплома за магистърска степен по Европейски правни науки, Университет Нанси 2, Франция – 2008 г.;
Диплома „Бакалавър по право”, Университет на Фрибург, Швейцария – 2007 г.

Член на Софийска адвокатска колегия от 2013 г.

Езици: български, френски, английски
 
Области на компетентност: облигационно право, търговско право, вещно право, наследствено право, право на Европейски съюз, данъчно право, трудово и осигурително право, граждански процес и арбитраж, административно право и процес.

От 2008 г. до 2013 г. работи като адвокатски сътрудник, а от 2013 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия, като през годините е натрупал опит и сериозни познания в работата си с български и чуждестранни клиенти, предимно френски.

Притежава ценен опит в областите на облигационното и търговското право и преди всичко сделките с недвижими имоти и тяхното управление, трудовото право, вещното право, наследственото право и гражданския процес.

Адвокат Богданов има дългогодишен опит в строителното право и устройство на територията, включително изготвяне на договори за строителство, проектиране и строителен надзор, както и на всякакви видове договори, свързани със строителство, разрушаване, експлоатация и поддръжка на промишлен обект/завод.