Начало

Френско-българската адвокатска кантора DIМ AVOCATS – Д. ИВАНОВА-МАРИ  и съдружници” – се управлява и представлява от Даниела Иванова-Мари, френско-български адвокат в Софийска адвокатска колегия и в Парижка адвокатска колегия.

Нашата кантора разполага с екип от млади динамични специалисти и предоставя правни услуги в широк спектър от правни области. Всички членове на кантората са френскоезични адвокати, които работят и на английски език.

Целта ни е да адаптираме всички средства към нуждите на нашите клиенти, за  да предоставим качествено обслужване и да предложим най-точно заплащане на нашите услуги.