Начало

Адвокатска кантора DIМ AVOCATS – Д. ИВАНОВА-МАРИ  и съдружници” – се управлява и представлява от Даниела Иванова-Мари, адвокат в Софийска адвокатска колегия и в Парижка адвокатска колегия.

Нашата кантора разполага с екип от млади динамични специалисти и предоставя правни услуги в широк спектър от правни области. Всички членове на кантората работят на български, френски и английски език.

Целта ни е да адаптираме всички средства към нуждите на нашите клиенти, за  да предоставим качествено обслужване и да предложим най-точно заплащане на нашите услуги.