Публикации

Интервю с... Даниела ИВАНОВА, Съдружник,Адвокат в Парижка и Софийска Адвокатски колегии“, Официален Монитор За Външна Търговия (MOCI), 2005 г., Франция – Даниела ИВАНОВА-МАРИ

„Автотранспортни престъпления по швейцарското право", Юридическо списание на Нов български университет, бр. 1/2013 г., София – Богдан БОГДАНОВ