Наследство във Франция и България

  • Адвокат, специализиран в българското и френското наследствено право;
  • Правно съдействие относно уреждането на българо-френско наследство, включително по завещание;
  • Предоставяне на съвети на наследниците, заветниците и бенефициентите по застраховка "Живот" във Франция и България;
  • Данъчни аспекти при наследяването във Франция и България