Notice: Undefined variable: zagob in /home/dimavocats/www/root/top.php on line 3

Notice: Undefined variable: zagb in /home/dimavocats/www/root/top.php on line 3

Notice: Undefined variable: zagc in /home/dimavocats/www/root/top.php on line 3

Notice: Undefined variable: zagh in /home/dimavocats/www/root/top.php on line 3
Адвокатска кантора DIM avocats - Даниела Иванова - Мари и съдружници

Начало

Адвокатска кантора DIМ AVOCATS – Д. ИВАНОВА-МАРИ  и съдружници” – се управлява и представлява от Даниела Иванова-Мари, адвокат в Софийска адвокатска колегия и в Парижка адвокатска колегия.

Нашата кантора разполага с екип от млади динамични специалисти и предоставя правни услуги в широк спектър от правни области. Всички членове на кантората работят на български, френски и английски език.

Целта ни е да адаптираме всички средства към нуждите на нашите клиенти, за  да предоставим качествено обслужване и да предложим най-точно заплащане на нашите услуги.